Debatt

fredag 22 juni 2012

Debatt mellan Christer Sturmark och Peter Weiderud

Humanisternas förbundsordförande Christer Sturmark debatterar brännande frågor med Peter Weiderud, ordförande i Socialdemokrater för Tro och solidaritet.

Läs vidare
måndag 11 juni 2012

Marcus Birro & Christer Sturmark

Gud och moralen - Ett samtal mellan Marcus Birro och Christer Sturmark

Läs vidare
torsdag 8 september 2011

Aktiv dödshjälp - för eller emot?

Torbjörn Tännsjö möter Per Ewert i en debatt om dödshjälp.

Läs vidare
onsdag 31 augusti 2011

Skulle världen bli bättre utan religioner?

Debatt mellan Stefan Gustavsson och Christer Sturmark.

Läs vidare
torsdag 12 maj 2011

Religiös tro och en naturvetenskaplig världsbild - går de ihop?

Ett samtal mellan fysikerna Bengt Gustafsson och Sören Holst. Bengt Gustafsson är professor i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet.

Läs vidare
tisdag 14 september 2010

Debatt E Gerle och C Sturmark

Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, anser att just den tes som Gerle presenterar är den farligaste förenkling man kan göra i vår tid och i rådande spänningsfält mellan religion och ...

Läs vidare
onsdag 1 september 2010

Religion och politik

Var står riksdagspartierna i de humanistiska frågorna? - Humanisterna frågar ut riksdagspartierna inför valet 2010

Läs vidare
tisdag 23 mars 2010

Moral med och utan Gud

Jerker Karlsson och Mats Selander diskuterar moral i en teistisk eller ateistisk värld. Är sann moral beroende av Guds existens eller är moralen endast en mänsklig konstruktion? Finns det moraliska ...

Läs vidare
tisdag 9 mars 2010

Religionskunskap i skolan och religiösa friskolor

Debatt mellan Christer Sturmark och Ruben Agnarsson om Skolverkets nya kursplaner för grundskolan.

Läs vidare