Humanism

Humanisternas idéprogram

Humanisternas idéprogram Förbundet Humanisterna i Sverige har fastställt ett idéprogram. I det presenteras den sekulära humanismen som begrepp och som livsåskådning, samt ...

Läs vidare

Nordiskt humanistmanifest 2016

Nordiska humanistmanifestet 2016 är de nordiska humanistorganisationernas gemensamma värdegrund. Humanism är en sekulär livsåskådning. Den utgår ifrån att människan är ...

Läs vidare

Den nya humanistdeklarationen

Den nya humanistdeklarationen (också benämnd Amsterdamdeklarationen) är fastställd 2022 av Humanists Internationals generalförsamling, på engelska Declaration of Modern Humanism. Den ...

Läs vidare

Humanist Manifesto 2000

Humanist Manifesto 2000 är utarbetat av Paul Kurtz, huvudredaktör för FREE INQUIRY, som också har tagit fram Humanistiskt manifest II ...

Läs vidare

Material

Ett sätt att påbörja en dialog om humanism med sin omgivning, är att sprida material om humanism och Humanisterna. Här ...

Läs vidare

Internationellt

Svenska Humanisterna ingår i en bred, global rörelse, med anor tillbaka åtminstone till 1800-talet. Vi är idag medlem i två paraplyorganisationer: ...

Läs vidare