Sekulär humanism och Humanisterna

måndag 13 mars 2023

Om Amsterdamdeklarationen i Vital humanism

Magnus Timmerby, styrelseledamot Humanisterna, om Amsterdamdeklarationen Amsterdeklarationen, numera benämnd Den nya humanistdeklarationen, är den deklaration som förenar den internationella humaniströrelsen och beskriver de idéer och värderingar som vi gemensamt står ...

Läs vidare
onsdag 8 mars 2023

Sekulär humanism med David Rönnegard

David Rönnegard, ordförande Humanisterna, talar om sekulär humanism – en vetenskaplig, etisk, och politisk livsåskådning Inspelat av Humanisterna Väst i Göteborg, 31 januari 2023.

Läs vidare
måndag 24 oktober 2022

Ceremonier i livet – om en bok för sekulära ceremonier

Annelie Berntsson Berg är humanistisk officiant. Hon berättar om humanistiska ceremonier utifrån boken "Ceremonier i livet". Frågeställare: Ulf Gustafsson. Inspelat på Bokmässan i Göteborg, september 2022. Ursäkta det höga bakgrundsbruset.

Läs vidare
tisdag 14 september 2021

Sekulär högtid vid riksmötets öppnande 2021

Den 14 september 2021 hölls den sekulär högtidsstunden i samband med riksmötets öppnande på Konstakademien. Tal av Dan Larhammar, preses Kungliga Vetenskapsakademien, och Anna Ek, sverigechef Svenska Afghanistankommittén. Musik av Gunilla ...

Läs vidare
onsdag 19 maj 2021

Humanistisk konfirmation

En humanistisk konfirmation är en möjlighet att fritt diskutera livets förutsättningar och att pröva och ompröva uppfattningar utan färdiga religiösa föreställningar. Malin Jiborn och Josephine Schreber, koordinator respektive handledare för ...

Läs vidare
onsdag 19 maj 2021

När individen ställs mot gruppen

Vi lever under covid-19-pandemin mitt i en tid då individers fri- och rättigheter inskränks till förmån för gruppens väl. Många anser att det rimligt att individers rättigheter får stå tillbaka ...

Läs vidare
onsdag 19 maj 2021

Vetenskap och kritiskt tänkande

Nästan allt vi vet har vi lärt oss av andra. Hur kan vi trots detta lita på att det mesta av det vi vet faktiskt stämmer? Och hur kan vi ...

Läs vidare
onsdag 19 maj 2021

Att lämna en sekt

Vad innebär det att lämna ett slutet religiöst samfund och tvingas bryta helt med familj och vänner? En som tänkt extra mycket på detta är psykologen Håkan Järvå. Han lämnade ...

Läs vidare
onsdag 19 maj 2021

Om vi hjälper någon att dö

När Take Aanstoots mammas lidande blev för svårt bestämde hon sig för att det var nog. Hon tog farväl av sin familj och fick sedan sprutor som avslutade hennes liv. ...

Läs vidare
onsdag 19 maj 2021

Ceremonier i livet

Vad blir kvar av en ritual när vi plockar bort Gud? Sekulärhumanistiska ceremonier har människorna som det handlar om i centrum, berättar Annelie Berntsson Berg, humanistisk officiant, i detta samtal ...

Läs vidare