Debatt mellan Christer Sturmark och Peter Weiderud