Verksamhet

Riksmötets öppnande

Sedan 2012 arrangerar Humanisterna en sekulär högtidsstund i samband med Riksmötets öppnande. Högtidsstunden genomförs innan riksdagsledamöter och riksdagens gäster samlas ...

Läs vidare

Humanistisk konfirmation

Du behöver inte vara sekulär humanist för att gå på ett humanistiskt konfirmationsläger. Ordet konfirmera betyder att bekräfta något. Det ...

Läs vidare

Ceremonier

Humanisterna vill ta tillvara människors behov av traditioner och ceremonier för att skapa gemenskap och högtid. Särskilt märks dessa behov ...

Läs vidare

Officianter

Humanisterna utbildar officianter för att kunna ge en allt bättre ceremoniservice (barnvälkomnande, vigsel och begravning) till alla som önskar icke-religiösa ...

Läs vidare

Humanistisk medmänniska

Behöver du någon att prata med? Livet bjuder på många tillfällen då man behöver någon att prata med. Det kan ...

Läs vidare

Humanitär hjälpverksamhet

Humanism är bland annat ett etiskt ställningstagande – vi människor är utlämnade till varandra och måste således själva lösa de ...

Läs vidare

Medlemstidningen Humanisten

Humanisten utkommer fyra gånger om året. Redaktörer från och med januari 2020 är Janna Aanstoot och Patrik Lindenfors. Ansvarig utgivare är ...

Läs vidare

Hedeniuspriset

Från och med år 2000 delar Humanisterna årligen ut Ingemar Hedenius-priset. Syftet med utmärkelsen är dels att hedra minnet av ...

Läs vidare

Opinions- och folkbildning

Humanisterna är en etablerad opinionsbildare och har en samhällspåverkande roll. Vår ambition är att påverka politiker och samhällsutvecklingen mot ett ...

Läs vidare

Vital humanism

En seminarieserie på nätet om olika aspekter på humanism och aktuella frågor. Vi kallar serien vital humanism då vill levandegöra humanismen ...

Läs vidare

Skolverksamhet

Beställ en humanist till din skola! 25% av EU:s medborgare är ickereligiösa 70% av svenskarna tror inte på någon personlig ...

Läs vidare

Kristallkulan

Humanisterna vill sprida tillförlitlig information om påstådda övernaturliga förmågor. Därför förbinder sig Humanisterna att betala 100 000 kr till den ...

Läs vidare

Humanistshoppen

Klicka på denna länk så kommer du till den fristående humanistshoppen.

Läs vidare