Blir samhället bättre eller sämre av sekularisering?