Yvonne Nenander

Telefon:

08-6405204; 070-3091450

E-post:

yvonne.nenander@gmail.com

Adress:

Kolbäcksgränd 29
12846 Bagarmossen

Vi behöver ceremonier

i samband med viktiga händelser i livet. Ceremonier (ritualer) har varit betydelsefulla för människor i alla kulturer, i alla tider. En särskild högtidsstund tillsammans med familj och vänner kan markera slutet på en relation eller en början på en helt ny. Det är en möjlighet att dela sorgen eller glädjen, att komma ihåg det som varit och skapa nya minnen för framtiden, i gemenskap med våra närmaste. Ceremonier ger både tillhörighet och sammanhang i våra liv.

Med respekt för människan

Som officiant genomför jag ceremonier helt utan religiösa inslag – barnvälkomnanden, begravningar och i viss mån även vigslar* – som utformas efter de berördas personliga önskemål. Vi börjar med att träffas och diskutera form och innehåll som t ex tal, sång, musik och dikter. Allt ska kännas rätt. Min roll som officiant är att försöka sätta ord på funderingar och känslor och tillsammans med de berörda skapa en stämning av värdighet, kärlek och respekt. Det är ett stort förtroende oavsett om det är ett avsked eller mottagande av en människa, eller en ny status för en parrelation, att få spegla dessa avgörande skeenden i människors liv.

* Dvs att jag ännu inte har formell vigselrätt, men gärna håller en högtidlig vigselceremoni vid sidan av den juridiskt bindande akten.

Om mig

Jag är journalist och kulturvetare, och har stor erfarenhet av kommunikation och möten med människor i olika sammanhang och livssituationer.

Välkommen att kontakta mig! Efter en första träff bestämmer ni om ni vill anlita mig som officiant.