Nils Assarson

Telefon:

0709-709737

E-post:

nilsassarson@gmail.com

Adress:

Anders Reimers väg 15
11750 Stockholm

Presentation

Bor du i Stockholmsområdet och har du behov av att ordna en ceremoni i samband med namngivning av barn, bröllop, begravning eller någon annan avgörande livshändelse?

Och är du en av dem som inte känner dig hemma med de traditionella kyrkliga ceremonierna utan önskar utforma en egen personligt meningsfull ceremoni?

Till dig står jag gärna till tjänst med att utforma ceremonier så att de passar och känns rätt för just dig, antingen du och de dina själva vill leda ceremonin eller vill överlåta det till mig som officiant. Musik, dikter och tal är vanliga inslag: Jag kommer att vara lyhörd för dina tankar och önskningar och kan också hjälpa till med idéer och förslag.

Genom att jag ofta uppträder med vissång till eget gitarrackompanjemang med en stor del av den svenska visskatten på min repertoar (och även en del av den engelska) kan jag också medverka med egna musikinslag. Jag spelar också piano och kan bidra med pianostycken, främst ur den klassiska repertoaren.

Min utbildning som officiant har jag fått genom förbundet Humanisterna, vars sekulära livs- och människosyn jag delar med dess tonvikt vid jämlikhet, medmänsklighet och mänskliga rättigheter.

Privat är jag skild, 80+, med tre barn och nio barnbarn, som är min största tillgång i livet. Professionellt är jag pensionerad barn- och ungdomspsykiater och psykoterapeut och har därmed en rik erfarenhet av människor och mänskliga relationer.

Mer om mig finns på min hemsida: www.nilsassarson.com.