Ingrid Lutto Φ

Telefon:

0708 93 95 75

E-post:

Ingrid.luttop@gmail.com

Presentation

Jag heter Ingrid Lutto och hjälper gärna dig att skapa och förmedla det du tycker ska komma fram under en viktig händelse i ditt liv.

Jag har gått en utbildning via humanisterna då jag anser att officianter behövs för dig som vill sätta människan i centrum – utan religiösa inslag.

Jag har tidigare arbetat inom HR med ledarskap och arbetsrättsfrågor och har också gått en utbildning till organisationskonsult via Gestaltakademin. Jag har som senior frivilligt lämnat arbetslivet, glad över att äga min tid.

Nu tar jag ofta på mig kängorna och ger mig ut i skogen, utökar mina grönsaksodlingar eller sitter framför datorn för att skriva ner någon historia. Jag är nyfiken på människor, en god lyssnare och tänker ofta på att det finns mer insikter att ta lärdom av.

Jag kan ta uppdrag kring Uppsala, Stockholm och även Gävle under sommartid. Jag har av Länsstyrelsen ett förordnande som vigselförrättare.