Ellacarin Blind

Telefon:

070-3620478

E-post:

Ellica1924@gmail.com

Född 1958. Har genomgått Humanisternas officiantutbildning 2013. Är intresserad av mänskliga rättigheter, jämställdhetsfrågor, kultur och natur.

Genomför begravningar och namngivningsceremonier. Kan ta uppdrag i hela Västerbotten. Är certifierad ledare i sorgbearbetning. Är även utbildad ledare inom Röda Korset i krishantering.