Stig Andersson

Telefon:

0768 096 438

E-post:

gits15793@gmail.com

Jag är pensionerad läkare och sedan 40 år tillbaka bosatt i Säffle, Värmland. Under drygt 50 år har jag haft min hustru Gun som livskamrat. Vi har tre barn och fyra barnbarn. Kontakten med barnbarnen är viktig. De berikar mitt liv och har skänkt mig många glädjestunder.

Jag växte upp i en frikyrklig småbrukarfamilj i Roslagen. Efter skolan arbetade jag på gården. Vid 19 års ålder började studera och kunde efter några år ta studenten som privatist.

Livsåskådningsfrågor har alltid engagerat mig. Som ung vuxen lämnade jag min kristna livsåskådning. Bidragande till detta var studier i religionshistoria och läsning av Ingemar Hedenius bok ”Tro och livsåskådning”. Jag gick ur kyrkan i början av 1960-talet och så småningom blev jag medlem i Humanisterna.

Genom mitt yrke som allmänläkare har jag fått möjligheter till inblick i människors liv under skilda omständigheter, allt ifrån den tidiga barndomen, genom vuxenlivets kriser och problem fram till gammellivets skröplighet och det slutliga mötet med döden. Allt detta har givit mig erfarenhet av att samtala om svåra händelser och upplevelser. Inom mitt yrkesliv har jag också ägnat mig åt medicinsk etik, undervisning och handledning samt forskning. Jag disputerade på en avhandling om allmänläkares uppfattning om och behandling av depression.

Till mina övriga intressen hör litteratur, musik och botanik. Att skriva roar mig. Det har blivit många artiklar. För några år sedan gav jag ut boken ”Joost Lakmaker – överlevare från Auschwitz”. Vistelse i naturen är min bästa rekreation och ger mig många skönhetsupplevelser.

Vintern 2013 deltog jag i Humanisternas officiantutbildning. Som officiant står jag till tjänst vid namngivning (barnvälkomnande) och begravningar.