Sekulär högtidsstund i samband med riksdagens öppnande