Kalendarium

28/2
Onsdag
2024
onsdag 28 februari 2024

Frivillig dödshjälp

Prof. Staffan Bergström: ” Frivillig dödshjälp – bödelsjobb eller empatihandling. Skall läkare straffas med yrkesförbud? ”. Almedalsbiblioteket, fri entré.  

Läs vidare
13/3
Onsdag
2024
onsdag 13 mars 2024

Rädda de gotländska vikarna

Dr. Kenneth Challis föreläser i Almedalsbiblioteket, fri entré.

Läs vidare
26/3
Tisdag
2024
tisdag 26 mars 2024

I sällskap med döden

F.d. statsminister Ingvar Carlsson kommer till vårt medlemsmöte - ett unikt tillfälle och ett undantag för Gotland! Han berättar om sin bok med särskild tonvikt på demokratins betydelse. Läs din

Läs vidare
24/4
Onsdag
2024
onsdag 24 april 2024

Globala rättigheter inom sexuell och reproduktiv hälsa

Docent Jerker Liljestrand föreläser i Almedalsbiblioteket, fri entré.

Läs vidare
22/5
Onsdag
2024
onsdag 22 maj 2024

Barnmisshandel ifrågasatt

Professor Niels Lynöe föreläser i Almedalsbiblioteket, fri entré.

Läs vidare