Vital humanism

Vital demokrati

Humanismen strävar efter, genom att utgå från människan, att så många som möjligt skall kunna leva ett så bra liv ...

Läs vidare