Religion och konspirationsteorier: likheter och skillnader