P C Jersild

PC Jersild berättar om bakgrunden till sitt engagemang för Humanismen.

Producerad av Humanisternas kansli