Organisation

Förbundsstyrelsen

  Förbundsstyrelse vald vid kongressen den 21-22 april 2018. Ordförande Anna Bergsström, ordförande | anna.bergstroem@humanisterna.se Anna Bergström är forskare i global hälsa med fokus ...

Läs vidare

Stadgar

Antagna vid förbundets årsmöte 2000. Reviderade 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 och 2014. § 1. Namn Förbundets namn är ...

Läs vidare

Kongress 2018

Varmt välkomna till 2018 års kongress, den 21-22 april i Stockholm. Tid: Lördagen den 21 april, kl. 12.00–16.00 ____Söndagen den 22 april, ...

Läs vidare

Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer för förtroendevalda, anställda och ideellt engagerade inom förbundet Humanisterna Antagna vid kongressen 21 april 2013 Humanistiska ideal och värderingar ska ...

Läs vidare

Humanisternas grafiska profil

Här finns samlad information och mallar för Humanisternas grafiska profil. Senast uppdaterat den 25 april 2014. NYHETER I nuläget finns mallarna för ...

Läs vidare