Organisation

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelse vald vid kongressen den 23-24 april 2016. Ordförande Christer Sturmark, ordförande | christer.sturmark@humanisterna.se Christer Sturmark är Fil. kand. i datavetenskap från Uppsala Universitet. ...

Läs vidare

Stadgar

Antagna vid förbundets årsmöte 2000. Reviderade 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 och 2014. § 1. Namn Förbundets namn är ...

Läs vidare

Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer för förtroendevalda, anställda och ideellt engagerade inom förbundet Humanisterna Antagna vid kongressen 21 april 2013 Humanistiska ideal och värderingar ska ...

Läs vidare

Humanisternas grafiska profil

Här finns samlad information och mallar för Humanisternas grafiska profil. Senast uppdaterat den 25 april 2014. NYHETER I nuläget finns mallarna för ...

Läs vidare