Organisation

Förbundsstyrelsen

  Förbundsstyrelse vald vid kongressen den 21-22 april 2018. Ordförande Anna Bergström, ordförande | anna.bergstroem@humanisterna.se Anna Bergström är forskare i global hälsa med fokus ...

Läs vidare

Valberedning, förtroendemedlem och revisorer

Humanisternas valberedning består av: Bengt Westerberg, sammankallande Nina Cederberg Daniel Färm Veronica Gardell Christer Sturmark Valberedningen kan kontaktas via: valberedning@humanisterna.se Förtroendemedlem: Margareta ...

Läs vidare

Stadgar

Antagna vid förbundets årsmöte 2000. Reviderade 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 och 2014. § 1. Namn Förbundets namn är ...

Läs vidare

Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer för förtroendevalda, anställda och ideellt engagerade inom förbundet Humanisterna Antagna vid kongressen 21 april 2013 Humanistiska ideal och värderingar ska ...

Läs vidare

Jämställdhetspolicy

Jämställdhetspolicy för förbundet Humanisterna Både kvinnors, mäns och icke-binäras erfarenheter och kunskaper ska respekteras, tillvaratas och uttryckas i förbundets utveckling. ...

Läs vidare

Humanisternas grafiska profil

Här finns samlad information och mallar för Humanisternas grafiska profil. Senast uppdaterat den 25 april 2014. NYHETER I nuläget finns mallarna för ...

Läs vidare

Behandling av personuppgifter

När du registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i förbundets och lokalavdelningens ...

Läs vidare