Organisation

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelse vald vid kongressen den 23-24 april 2022. Ordförande David Rönnegard, ordförande | david.ronnegard@humanisterna.se David Rönnegard är civilekonom och doktor i filosofi. Han forskar ...

Läs vidare

Valberedning, förtroendemedlem och revisorer

Humanisternas valberedning består av: Daniel Färm, sammankallande Eva Daskalaki Emilia Ericson Patrik Lindenfors Linda Strand Lundberg Christer Sturmark Valberedningen kan kontaktas ...

Läs vidare

Stadgar

§ 1. Namn Förbundets namn är Humanisterna. § 2. Ändamål Humanisterna är en livsåskådningsorganisation för sekulära humanister som i många avseenden avspeglar en klassisk ...

Läs vidare

Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer för förtroendevalda, anställda och ideellt engagerade inom förbundet Humanisterna Humanistiska ideal och värderingar ska genomsyra förbundet Humanisternas verksamhet, både ...

Läs vidare

Jämställdhetspolicy

Jämställdhetspolicy för förbundet Humanisterna Både kvinnors, mäns och icke-binäras erfarenheter och kunskaper ska respekteras, tillvaratas och uttryckas i förbundets utveckling. ...

Läs vidare

Humanisternas grafiska profil

Här finns samlad information och mallar för Humanisternas grafiska profil. Senast uppdaterat den 25 april 2014. NYHETER I nuläget finns mallarna för ...

Läs vidare

Behandling av personuppgifter

När du registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i förbundets och lokalavdelningens ...

Läs vidare