Stadgar

Normalstadgar för lokalavdelning

Antagna vid förbundets årsmöte 2000. Senast reviderade vid kongressen 2018. § 1. Avdelningens namn och ändamål Lokalavdelningens namn är: Humanisterna (geografisk beteckning). ...

Läs vidare