Sekulär högtidsstund i samband med Riksmötets öppnande