Riksmötets öppnande 2017 - Den sekulära högtidsstunden