Nisse Carlsson Lundbäck Φ

Telefon:

0707528642

E-post:

nissecl@gmail.com

Adress:

Björkbyvägen 6
152 70 Södertälje

PRESENTATION

Jag heter Nisse Carlsson Lundbäck, och tar gärna officiantuppdrag – företrädesvis i Stockholmsområdet och i Sörmland eftersom jag är bosatt i Södertälje. Jag är officiantutbildad hösten 2021, via Humanisterna. Kan tänka mig begravnings-, namngivnings-, och bröllopsceremonier (har formell vigselrätt).

Något om mig

Jag är 67 år, gift, två vuxna barn. Jag är yrkesverksam i Stockholms Stad inom arbetsmarknadsområdet. Har tidigare jobbat många år som musiker, pedagog och producent inom kultursektorn och är aktiv som fritidsmusiker.

Jag föredrar att i nära dialog med kunden utforma en personlig ceremoni som känns rätt. Kan vid behov hjälpa till med att hitta lämplig musik, lyrik, mm och även någon som kan framföra det.
Jag spelar själv fiol och gitarr, vilket innebär att jag även kan bidra med egna musikaliska inslag. Har också mycket kontakter med andra verksamma inom musik- och teaterbranschen.