Lars Gunnar Månsson Φ

Telefon:

070-526 40 25

E-post:

lars.gunnar.mansson@gmail.com

Adress:

Dälavägen 91
437 36 Lindome

Ceremonier

Ceremonier och ritualer är viktiga för oss människor. De ger stabilitet och kontinuitet i händelser som markerar milstolpar i livets skeenden, sorgliga såväl som glädjefyllda. De ger oss tillfälle att minnas vad som varit när en vän eller anhörig gått bort, de ger oss tillfälle att fira och glädjas åt en ny familjemedlem eller åt att en parrelation bekräftas i ett giftermål. Ceremonierna och ritualerna kring dessa viktiga händelser i livet minns man ofta länge och måste därför göras med största omsorg.

Jag har genomgått Humanisternas officiantutbildning och genomför alla ceremonier utan religiösa inslag; begravning, barnvälkomnande (”namngivning”) och vigsel. Värdighet och respektfullhet är viktiga ledord i dessa sammanhang. För vigselakten och barnvälkomnandet kan vi lägga till lekfullhet, allt efter önskemål. Ceremonin utformar vi tillsammans vid mitt personliga besök. Innehållet – tal, musik, dikter, etc. – sammanfogar vi till en fin och minnesvärd enhet. En vigselceremoni kan utformas till så mycket mer kärleksfullt än bara korta svar på några korta frågor. Jag har förordnande som borgerlig vigselförrättare från Länsstyrelsen i Västra Götaland och kan viga i hela Sverige.

Om mig

Ränderna går väl aldrig ur en värmlänning, och trots att jag oftast försöker dölja mitt dialektala ursprung går nog en och annan intonation igenom mitt språk. Jag är docent i medicinsk strålningsfysik och legitimerad sjukhusfysiker, vilket innebär att mitt yrkesliv handlar om strålningens användning i sjukvården, allt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De sista 15 åren har jag varit verksamhetschef.

Jag har familj, fru och två vuxna barn adopterade i tidig ålder från Sri Lanka respektive Sydkorea. Vi har nu också två barnbarn, de absolut sötaste man kan hitta. (Ja, det finns också andra söta barn.)

Redan i mellanstadiets kristendomsundervisning växte en insikt fram att detta inte kunde vara riktigt, och sedan högstadiet är jag övertygad icke-religiös. På 00-talet började jag intressera mig för den sekulära humanismen och den livsåskådning den står för träffade mig rakt i hjärtat. Jag fick då en hemvist i ett samfund som bär samma portfölj av idéer om livet som jag själv. Förnuft, vetenskap och medmänsklighet är lika mycket ledord för mig personligen som för Humanisterna.

Musikaliskt är jag allätare och jag har hela livet varit en flitig konsument av all slags musik. Min mor sjöng i kyrkokör i över 50 år och stämsäker körmusik älskar jag sedan dess. Sedan många år är jag också abonnent på Konserthuset i Göteborg som huserar Sveriges nationalorkester, Göteborgs symfoniker. Om musikvalet i ceremonin är svårt hjälper jag gärna till, populärt eller klassiskt.

Hemadress: Dälavägen 91, 437 36 Lindome
Fritidshus i Värmland: Strandvägen 17, 670 40 Åmotfors
Telefon: 031- 99 40 60, 070-526 40 25 (Värmland: 0571-302 29)
Mail: lars.gunnar.mansson@gmail.com