Kåge Klang

Telefon:

0702-533 602

E-post:

kage@klang.se

Adress:

Ringvägen 37
182 46 Enebyberg

www.klang.se

Jag är uppvuxen i Danderyd norr om Stockholm, men har verkat som bildkonstnär de senaste 20 åren på Österlen.

När jag fördjupade mig på Konstfack under 1980-talet insåg jag att konst f.a. innefattar frågeställningar inom religion och filosofi, liksom det gör i vårt sociala varande där all slags kommunikation bygger upp vår identitet. Jag byggde därför på med religionspsykologi och praktisk filosofi på universitetet. Själv har jag aldrig varit troende eller bekänt mig till någon religion. Jag uttalar mig inte heller som ateist. Det är en icke-fråga för mig. Våra hjärnor tycks vara utformade så, att vi intresserar oss för varför vi finns till.

Min egen dotter dog i mitten på 2000-talet, det känns som igår, fast otroligt länge sedan.
Däri ligger någon förklaring till mitt intresse för ceremonier.

Arbetsordning

Efter ett samtal kring Era önskemål och intentioner skapar jag ett manus som vi använder som diskussionsunderlag. Efter ytterligare en revidering träffas vi och repeterar ceremonin för att ingen detalj ska glömmas. Jag hjälper gärna till med fadderbrev, namntavla etc. Ceremonin kan inledas med en allsång och jag sjunger gärna själv under ceremonin.

Jag utför namngivning i min målarrock av prins Eugens design. Denna använder jag uteslutande för ceremoniella syften. Min ateljérock får hänga hemma. På rockens rygg samlar jag barnens namn och när de blivit namngivna.

Varför ceremonier

Det ceremoniella ger våra liv ramar, innehåll och mening. Den nyfödde välkomnas till livet och vår gemenskap. De unga i vår humanistiska konfirmation bekräftas under vägen till att bli vuxen eller att i vigselakten välkomnas till sin partners släkt och vänner. I begravningsakten tar vi avsked av den avlidne, för att gemensamt återgå till livet.

Ceremonin ger struktur åt livets faser och vi får möjlighet att förstå dess skeenden. I religionerna talar man ofta om att kunna återfödas till ett nytt och bättre liv. För en humanist gäller samma princip men med den skillnaden att det är just under detta enda liv som vi kan förändra och fylla med mening. Det ger rättvisa och suddar ut gränserna mellan alla individer, oberoende av kön, tro eller sexuell läggning.