Gunnar Hjert

Telefon:

044-488 46, 0702-80 72 19

E-post:

Gunnar.Hjert@gmail.com

Adress:

Orrarp 1078
289 72 Sibbhult

Jag är 71 år gammal och driver en översättningsfirma som också innefattar mina officiant­uppdrag. Jag har tidigare varit utbildningsadministratör vid Lunds universitet i nästan fyrtio år. Jag är gift för andra gången, har tre barn och två bonusbarn och elva barnbarn. Jag är skåning, har min permanenta bostad i centrala Malmö och tillbringar också mycket tid i fritidstorpet i Göinge. Jag har tidigare varit ordförande i Humanisterna Syd.

Jag har en magisterexamen i litteratur och språk, och sång och musik har alltid upptagit en stor del av min fritid.

Humanism är för mig i första hand frihet från dogmer och vanföreställningar. Ett samhälle ska byggas på förnuft, kunskap, kultur och medmänsklighet. Vi ska visa tolerans mot olik-tänkande men visa att det går att finna trygghet och glädje i tron på människans förmåga att själv skapa en värld av fred, solidaritet, utveckling och tillit till varandra. Vi ska ta vara på människors behov av  ceremonier som skapar gemenskap och högtid vid viktiga tilldragelser i livet.

Jag tar uppdrag som officiant vid barnvälkomnanden och begravningar i sydvästra och nordöstra Skåne. Ceremonin förbereds alltid i ett eller flera samtal med föräldrarna till barnet respektive anhöriga och vänner till den bortgångna. Efter dessa samtal ställer jag samman ett detaljerat program som skickas till de berörda för granskning. Inga religiösa inslag förekommer i ceremonin, men i övrigt har de anhöriga alltid sista ordet i planeringsarbetet.