Gunnar Hjert

Telefon:

0702-807219

E-post:

gunnar.hjert@gmail.com

Adress:

Orrarp 1078
289 72 Sibbhult

Presentation

Humanism är för mig i första hand frihet från obestyrkta trossatser och vanföreställningar. Ett samhälle ska byggas på förnuft, kunskap, kultur och medmänsklighet. Vi ska visa tolerans mot oliktänkande, men visa att det går att finna trygghet och glädje i tilltron till människans förmåga att själv skapa en värld av fred, solidaritet, utveckling och tillit. Vi ska ta vara på människors behov av ceremonier som skapar gemenskap och högtid vid viktiga tilldragelser i livet.

Jag är pensionär efter 40 år som utbildningsadministratör vid Lunds universitet och driver numera en liten översättarfirma som också innefattar mina uppdrag som officiant. Jag har en magisterexamen i litteratur och språk, och sång och musik har alltid upptagit en stor del av min fritid. Jag genomgick Humanisternas officiantutbildning 2008. Jag är gift för andra gången och har tre barn, två bonusbarn och elva barnbarn på olika håll i världen.

Jag bor i Östra Göinge och tar uppdrag som officiant vid barnvälkomnanden och begravningar i nordöstra Skåne, västra Blekinge samt Kronobergs län. Jag utför också vigslar om paret också genomgår vigsel i kommunal regi. Ceremonier förbereds alltid i ett eller flera samtal med föräldrarna till barnet, anhöriga och vänner till den bortgångna respektive brudparet och dess anhöriga. Efter dessa samtal ställer jag samman ett detaljerat program som skickas till de berörda för granskning. Inga religiösa inslag förekommer i ceremonin, men i övrigt har de berörda alltid sista ordet i planeringsarbetet.