Sekulär högtidsstund i samband med riksdagens öppnande 2022