Lagförslaget om statens stöd till trossamfund har uppenbara brister