En majoritet av svenskarna vill förbjuda religiösa friskolor