Åtgärder mot pandemin har missbrukats för att inskränka icke-religiösas rättigheter