Vital humanism om religion och konspirationsteorier: likheter och skillnader