Stephen Law och Roland Poirier Martinsson i Människor och tro