"Skolan bör vara fri från ensidig religiös påverkan"