Domstolen vägrar pröva återkallandet av Staffan Bergströms läkarlegitimation