Är historieförfalskning en av de kristna värderingarna?