Föredrag

onsdag 13 maj 2020

Jerker Nilsson - Bör religiösa friskolor förbjudas?

Alla människor har rätt att själv välja vad de vill tro på – eller välja att inte tro alls. Att du utan påtryckningar kan söka din egen väg och vet att det finns ...

Läs vidare
tisdag 22 oktober 2019

"Holy White Lies" av Sameh Egyptson

"Holy White Lies: Muslim Brotherhood in the West ”Case - Sweden” Sameh Egyptson, doktorand vid Lunds universitet, samtalar med Patrik Lindenfors om Samehs bok och arbete. Inspelat på Bokmässan i Göteborg ...

Läs vidare
tisdag 22 oktober 2019

Det kulturella djuret

Patrik Lindenfors. Forskare i biologisk och kulturell evolution. Ulf Gustafsson talar med Patrik om hans bok Det kulturella djuret: Om människans evolution och tänkandets utveckling. Inspelat på Bokmässa i Göteborg ...

Läs vidare
tisdag 22 oktober 2019

Humanisterna en livsåskådningsorganisation

Anna Bergström, ordförande Humanisterna, samtalar med Ulf Gustafsson, förbundssekreterare, om Humanisternas idéer och verksamhet. Inspelat på Bokmässan i Göteborg 2019.

Läs vidare
tisdag 22 oktober 2019

Sekularism vad är det?

Humanisterna förbundssekreterare Ulf Gustafsson berättar om boken Secularism av Andrew Copson, president för Humanists International. Samtalet leds av Jan Sjöö, ordförande Humanisterna Väst. Inspelat på Bokmässan Göteborg 2019

Läs vidare
tisdag 22 oktober 2019

Masochist Nationalism - Föredrag Bokmässan Göteborg 2019

Samtal med docent Göran Adamson om hans kommande bok: Masochist Nationalism - Multicultural Self-hatred and the Infatuation with the Exotic Samtalet leds av Jan Sjöö, ordförande Humanisterna Väst.

Läs vidare
måndag 29 oktober 2018

Kan religiös omskärelse av pojkar tillåtas?

Can religious circumcision of boys be permitted? Omar Makram from the Swedish ex-muslim organization Sveriges exmuslimer talks at Almedalsbiblioteket , Visby, 24 oktober 2018.

Läs vidare
torsdag 19 oktober 2017

Negativt tänkande gör världen bättre

En föreläsning om det negativa med positivt tänkande, om det positiva med negativt tänkande, och om skillnaden mellan analytiskt tänkande och tänkandet om det negativa. Som alternativ till positivitetshetsen erbjuds ...

Läs vidare
onsdag 20 september 2017

Vetenskapliga religionsförklaringar och deras konsekvenser för gudstro

Inom religionsforskningen gör man ibland anspråk på att presentera uttömmande vetenskapliga förklaringar av religiös tro och religiösa fenomen, alltså förklaringar som inte förutsätter existensen av en religiös verklighet. Hur ska ...

Läs vidare
tisdag 16 maj 2017

Vårt klot så ömkligt litet

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, har skrivit boken Vårt klot så ömkligt litet. I seminariet förklaras naturvetenskapen och fysiken bakom klimatforskningen och hur det ligger till med vårt klots ...

Läs vidare