Föredrag

måndag 29 oktober 2018

Kan religiös omskärelse av pojkar tillåtas?

Can religious circumcision of boys be permitted? Omar Makram from the Swedish ex-muslim organization Sveriges exmuslimer talks at Almedalsbiblioteket , Visby, 24 oktober 2018.

Läs vidare
torsdag 19 oktober 2017

Negativt tänkande gör världen bättre

En föreläsning om det negativa med positivt tänkande, om det positiva med negativt tänkande, och om skillnaden mellan analytiskt tänkande och tänkandet om det negativa. Som alternativ till positivitetshetsen erbjuds ...

Läs vidare
onsdag 20 september 2017

Vetenskapliga religionsförklaringar och deras konsekvenser för gudstro

Inom religionsforskningen gör man ibland anspråk på att presentera uttömmande vetenskapliga förklaringar av religiös tro och religiösa fenomen, alltså förklaringar som inte förutsätter existensen av en religiös verklighet. Hur ska ...

Läs vidare
tisdag 16 maj 2017

Vårt klot så ömkligt litet

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, har skrivit boken Vårt klot så ömkligt litet. I seminariet förklaras naturvetenskapen och fysiken bakom klimatforskningen och hur det ligger till med vårt klots ...

Läs vidare
fredag 10 mars 2017

Charles Darwin – den försynte revolutionären

Stellan Ottosson presenterar sin biografi “Darwin, den försynte revolutionären”. Föredraget handlar om Darwins liv, världsomseglingen, forskargärningen och, inte minst, hans syn på religion och samhällsfrågor. Författaren diskuterar även Darwins nätverksbyggande ...

Läs vidare
fredag 18 november 2016

Föredrag: Paulus – förvanskaren

Aposteln Paulus anses ofta som skaparen av kristendomen, trots att han troligen aldrig träffade Jesus. Men vem var han egentligen, och vad var det som drev honom att med sådan ...

Läs vidare
onsdag 14 september 2016

Från osäker vegan till djurens diplomat

Som vegan är det lätt att dölja sitt engagemang med rädsla för att göra andra människor upprörda eller provocerade. Detta föredrag är tänkt att stärka alla som vill ge uttryck ...

Läs vidare
tisdag 16 februari 2016

Hans Rosling - Blir världen bättre?

Professor Hans Rosling: Blir världen bättre? Föreläsning arrangerat av Humanisterna Gotland på Almedalsbiblioteket, 13 november 2015.

Läs vidare
måndag 1 februari 2016

Religion - ett livsfarligt vapen i Mellanöstern

Religion är inte orsak till konflikterna, men eftersom alla identifierar sin folkgrupp med en religion kan den användas i propagandan och göra mer skada än många andra vapen. Föreläsning av Christer ...

Läs vidare
måndag 23 november 2015

Hedeniuspristagaren Ulf Danielssons föredrag vid Humanismens dag

Fysikprofessorn Ulf Danielsson mottog Hedeniuspriset 2015 på ABF-huset i Stockholm den 22 november. Efter prisutdelningen följer ett föredrag samt efterföljande frågestund. Humanisternas motivering: “Professor Ulf Danielsson har under en lång tid bedrivit ...

Läs vidare