Jerker Nilsson - Bör religiösa friskolor förbjudas?

Alla människor har rätt att själv välja vad de vill tro på – eller välja att inte tro alls. Att du utan påtryckningar kan söka din egen väg och vet att det finns olika alternativ. I FN:s barnkonvention förbinder sig länderna som skrivit under konventionen att ”respektera barnets rätt till tankefrihet,
samvetsfrihet och religionsfrihet”.

Hur stor tankefrihet har det barn som sätts i en religiös skola? Ska skattepengar gå till skolor vars syfte är att förmedla en enskild religions överlägsenhet?

Jerker Nilsson resonerar kring barnens rättigheter och statligt svenskt stöd till religiösa skolor.