Presskommentar

torsdag 23 februari 2017

Dödshotad bloggare utvisas till Bangladesh

Den bangladeshiske bloggaren Mishu Dhar hotades till livet i sitt hemland. Nu vill Migrationsverket skicka tillbaka honom till Bangladesh. Svenska PEN och Förbundet Humanisterna anser att beslutet strider mot Sveriges ...

Läs vidare
lördag 4 februari 2017

Välkommet att regeringen vill förbjuda könsuppdelade klasser

Det är mycket glädjande att utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) nu annonserar att regeringen avser att förbjuda könsuppdelade klasser. Skolan har en viktig roll i att verka för jämlikhet mellan kvinnor ...

Läs vidare
måndag 10 oktober 2016

Bra initiativ mot hederskultur

Humanisternas välkomnar det arbete Karlstad kommun initierat mot hedersrelaterat våld och förtryck. Flera kommuner behöver lära av de goda exemplen.

Läs vidare
tisdag 4 oktober 2016

Kommentar om Svenska kyrkans medlemsvård

En ny internettjänst som erbjuder möjligheten att "Lämna Svenska kyrkan online på 10 sekunder" har uppmärksammats i media. Detta föranleder oss att kommentera hur Svenska kyrkan sköter sin medlemshantering och ...

Läs vidare
måndag 12 september 2016

Stopp för religiösa friskolor

Vi välkomnar Liberalernas utspel. Förhoppningsvis kommer regeringen ta tag i denna fråga under hösten. Ett stopp för religiösa friskolor är viktigt för att motverka ökad segregation i samhället.

Läs vidare
tisdag 30 augusti 2016

Uttalande angående #minhijab

Humanisterna som förbund är inte initiativtagare till uppropet #minhijab. Men vi delar uppfattningen att alla kvinnor ska ha rätt att själva välja hur de ska klä sig.

Läs vidare
tisdag 28 juni 2016

Humanisterna begär utredning om religiösa skolor

Gymnasieminister Aida Hadzialic (S) har öppnat upp för att se över religiösa skolor i Sverige. Det välkomnas av Humanisternas ordförande Christer Sturmark, som nu uppmanar regeringen att tillsätta en utredning ...

Läs vidare
söndag 5 juni 2016

Sara Mohammad får Årets MR-pristagare

Svenska FN-förbundet har tilldelat Sara Mohammad utmärkelsen Årets MR-pristagare 2016. Hon får priset som "en orädd och engagerad försvarare av flickors och unga kvinnors rättigheter." Denna utmärkelse välkomnas av Humanisternas förbundsstyrelse: Vi ...

Läs vidare
lördag 12 mars 2016

Humanisterna sekulära alternativ likställs vid riksmötets öppnande

I samband med riksdagens öppnande i september arrangeras en gudstjänst i Storkyrkan. De senaste fyra åren har Humanisterna arrangerat en sekulärt ceremoni som alternativ. Förra året talade Staffan Bergström, professor i internationell ...

Läs vidare
lördag 13 juni 2015

Humanisterna erbjuder gudlösa alternativ

I veckan presenterade Kyrkans tidning resultatet av en enkät i vilken de bland annat tillfrågat 216 präster i Svenska kyrkan om deras syn på att kyrkan har vigselrätt. Mer än ...

Läs vidare