Välkommet att regeringen vill förbjuda könsuppdelade klasser