Debatt

lördag 4 februari 2017

Välkommet att regeringen vill förbjuda könsuppdelade klasser

Det är mycket glädjande att utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) nu annonserar att regeringen avser att förbjuda könsuppdelade klasser. Skolan har en viktig roll i att verka för jämlikhet mellan kvinnor ...

Läs vidare
fredag 20 januari 2017

Hedersbrott är något specifikt – generalisera inte

Idag skriver flera Humanister på Dagens Samhälle: "På lördag är det femton år sedan Fadime Sahindal mördades av sin far. Sedan dess har det gjorts stora framsteg när det gäller ...

Läs vidare
lördag 10 december 2016

Freedom of Thought Report 2016

Freedom of Thought Report 2016 dokumenterar diskriminering och förföljelse av humanister, ateister och icke-religiösa.

Läs vidare
lördag 26 november 2016

Summering av påveutspelet

Summering och pressbevakning av Humanisternas utspel vid påvens Sverigebesök den 30 oktober

Läs vidare
fredag 11 november 2016

Bygg broar, inte murar

Internationella humanistunionen (IHEU) har gjort ett uttalande med anledning av det amerikanska presidentvalet

Läs vidare
måndag 31 oktober 2016

Humanisterna: Tio teser för en mer human kyrka

Humanisterna ger förslag på ämnen Svenska kyrkan kan ta upp när man möter påven: 10 teser för en mer human kyrka. Vi har föga förhoppning om att detta kommer att ...

Läs vidare
måndag 17 oktober 2016

Yttrande om Barnkonventionen som svensk lag

Humanisterna lämnade i förra veckan in sitt remissvar på betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag. Humanisterna delar utredningens förslag att barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lagstiftning och yttrar sig med utgångspunkt ...

Läs vidare
måndag 10 oktober 2016

Bra initiativ mot hederskultur

Humanisternas välkomnar det arbete Karlstad kommun initierat mot hedersrelaterat våld och förtryck. Flera kommuner behöver lära av de goda exemplen.

Läs vidare
tisdag 4 oktober 2016

Kommentar om Svenska kyrkans medlemsvård

En ny internettjänst som erbjuder möjligheten att "Lämna Svenska kyrkan online på 10 sekunder" har uppmärksammats i media. Detta föranleder oss att kommentera hur Svenska kyrkan sköter sin medlemshantering och ...

Läs vidare
måndag 12 september 2016

Stopp för religiösa friskolor

Vi välkomnar Liberalernas utspel. Förhoppningsvis kommer regeringen ta tag i denna fråga under hösten. Ett stopp för religiösa friskolor är viktigt för att motverka ökad segregation i samhället.

Läs vidare