Regeringens lagrådsremiss exkluderar sekulära trossamfund