Theodor Kallifatides: Vägen från tro till icke-tro

Theodor Kallifatides berättar om sin väg från djupt troende till övertygad icke-troende. Theodor Kallifatides har utgivit ett trettiotal skönlitterära verk och har tilldelats ett stort antal litterära priser. År 2000 utnämndes han av svenska regeringen till professor ”för ett storartat författarskap”. Hans senaste bok är den självbiografiska romanen Det gångna är inte en dröm.

Inspelat på ABF Stockholm av Henrik Thomé den 17 november 2011