Tankar som ändrar allt. Om nyttan med tankeexperiment inom vetenskap och filosofi