Sekulära högtidsstunden 2018 i korthet

Sammandrag av den sekulära högtidsstunden inför riksmötets öppnande 2018. Hela sammankomsten återfinns via denna länk.