Video

onsdag 19 maj 2021

Humanistisk konfirmation

En humanistisk konfirmation är en möjlighet att fritt diskutera livets förutsättningar och att pröva och ompröva uppfattningar utan färdiga religiösa föreställningar. Malin Jiborn och Josephine Schreber, koordinator respektive handledare för ...

Läs vidare
onsdag 19 maj 2021

När individen ställs mot gruppen

Vi lever under covid-19-pandemin mitt i en tid då individers fri- och rättigheter inskränks till förmån för gruppens väl. Många anser att det rimligt att individers rättigheter får stå tillbaka ...

Läs vidare
onsdag 19 maj 2021

Vetenskap och kritiskt tänkande

Nästan allt vi vet har vi lärt oss av andra. Hur kan vi trots detta lita på att det mesta av det vi vet faktiskt stämmer? Och hur kan vi ...

Läs vidare
onsdag 19 maj 2021

Att lämna en sekt

Vad innebär det att lämna ett slutet religiöst samfund och tvingas bryta helt med familj och vänner? En som tänkt extra mycket på detta är psykologen Håkan Järvå. Han lämnade ...

Läs vidare
onsdag 19 maj 2021

Om vi hjälper någon att dö

När Take Aanstoots mammas lidande blev för svårt bestämde hon sig för att det var nog. Hon tog farväl av sin familj och fick sedan sprutor som avslutade hennes liv. ...

Läs vidare
onsdag 19 maj 2021

Ceremonier i livet

Vad blir kvar av en ritual när vi plockar bort Gud? Sekulärhumanistiska ceremonier har människorna som det handlar om i centrum, berättar Annelie Berntsson Berg, humanistisk officiant, i detta samtal ...

Läs vidare
onsdag 19 maj 2021

Sekularism och religionsfrihet

En mur mellan kyrka och stat. Det är antagligen den kortaste beskrivningen av sekularism. Men vad innebär det om man undersöker saken närmare? Ulf Gustafsson, förbundssekreterare i Humanisterna, diskuterar innebörden ...

Läs vidare
tisdag 18 maj 2021

Humanism som livsåskådning

David Rönnegard, ordförande för Humanisterna, berättar i samtal med moderator Anna Lindman om människans frihet, förnuft och ansvar i en värld utan en gud. Och vad en sådan livssyn betydde ...

Läs vidare
torsdag 6 maj 2021

Sekulär andlighet - ett samtal med Jenny Maria Nilsson

Kan man tala om andlighet utan att binda det till något övernaturligt? Kan det vara viktigt att återerövra ordet “andlighet” till en sekulär värld? Vad ryms i ord som “andlig ...

Läs vidare
onsdag 5 maj 2021

Åsa Wikforss #vitaldemokrati

Hur värnar och utvecklar vi demokratin? Åsa Wikforss är professor i filosofi vid Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademien. Hon har skrivit boken Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender ...

Läs vidare