Intervju med Christer Sturmark

Sedan Christer Sturmark blev ordförande för Humanisterna år 2005 har föreningen fått en framskjuten plats i den offentliga debatten kring religionens plats i samhället.

Föreningens medlemsantal har mångdubblats och kristna organisationer har mobiliserat sig kring nya tankesmedjer för att möta Humanisternas nya offensiva roll i debatten.

En del har uppfattat Humanisterna och dess företrädare som aggressiva och fanatiska i sina krav på ett neutralt (sekulärt) samhälle och att religionen ska förpassad till den privata sfären. En del har tolkat Humanisternas åsikter som ett angrepp på det svenska kulturarveteller t.o.m. som ett hot mot moralen och kärleken.

Hur väl stämmer detta överens med verkligheten? I den här intervjun får Christer Sturmark berätta hur han ser på många av dessa frågor och förklara vilka orsaker som ligger till grund för hans perspektiv.

Inspelat och producerat av Henrik Thomé hösten 2008