Guds Existens - Tro eller ej?

Debatt mellan Mats Selander, kristen teist, och Christer Sturmark, sekulär humanist, på Södertörns högskola 121107.
Arrangörer: Söderntörns Kristna Förening och Retorikkonsulternas förening.