Debatt E Gerle och C Sturmark

Elisabeth Gerle är adjungerad professor i etik vid Uppsala Universitet, etikforskare åt Svenska kyrkan och författare av boken“Farlig förenkling – om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna”.

Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, anser att just den tes som Gerle presenterar är den farligaste förenkling man kan göra i vår tid och i rådande spänningsfält mellan religion och politik.