Thomas Nilsson

Telefon:

0739-02 69 10

E-post:

Thomas.nilsson@hcl.com

Borgerliga/Humanistiska ceremonier

Många av oss har ett stort behov av ceremonier för att manifestera viktiga händelser i våra liv. Detta alldeles oavsett om vi bekänner oss till någon tro (vilken som helst) eller inte. Ceremonierna ger oss möjlighet att betona viktiga händelser och ger oss ett stöd i att minnas. Det kan gälla att vi träffar en ny livskamrat, att vi gifter oss, att vi återupprepar löften till vår partner, att vi välkomnar en ny medlem till familjen eller att vi tar farväl av en kär familjemedlem eller vän. Ceremonier är viktiga för oss då de fungerar som en brygga mellan olika skeden av våra liv.

Som borgerlig/humanistisk officiant kan jag hålla samman dessa ceremonier på ett neutralt sätt, utan religiösa inslag. Jag utför den ceremoni Ni önskar och på det sätt vi kommer överens om. Jag utför inte några religiösa ritualer.

Hur går vi tillväga?

Det första som sker är att vi bokar ett möte för att gå igenom hur Ni vill ha Er ceremoni. Tillsammans planerar vi ceremonin utifrån Era önskemål gällande utformning, musik med mera. Jag sammanställer därefter ett förslag som Ni får ha synpunkter på tills vi har en färdig ceremoni som Ni känner Er nöjda med.

Begravning

En begravning är både ett farväl och ett sätt att minnas en närstående person. Den är en hjälp i sorgearbetet, men kan också vara ett tillfälle att tänka tillbaka på minnen kring den avlidne. Mitt mål är att Ni ska få möjlighet att både känna sorg över en saknad familjemedlem/kär vän, men också glädje över att ha fått vara en del av personens liv. Akten kan vara en pusselbit i att hantera sorgen och saknaden. Begravningen bygger i största möjliga mån på den avlidnes önskemål och Era tankar kring hur Ni vill ha det.

Barnvälkomnande

Ett barnvälkomnande är ett sätt att manifestera att familjen har fått en ny medlem och för vissa även ett tillfälle att berätta vilka namn barnet har fått. För många är det även ett högtidligt sätt att visa världen att nu sätter vi barnet före oss själva, och att involvera andra vuxna som ska hjälpa barnet genom livets snårskog. Ceremonin bygger vi tillsammans upp helt med utgångspunkt ur hur Ni själva vill ha det.

Bröllop

Bröllopet är för många det viktigaste ögonblicket i livet, stunden då man går från att vara ensam till att helt bygga sitt liv tillsammans med den man älskar. Den borgerliga vigseln lämnar ett stort utrymme för att forma ceremonin efter egna tankar och önskemål. Byggt på era tankar formar vi tillsammans en ceremoni Ni kommer att minnas hela livet.

Jag har ingen formell vigselrätt. Men jag åtar mig gärna att, tillsammans med Er, skapa en vacker och minnesvärd vigselceremoni vid sidan av den juridiska hanteringen.

Kort om mig

Jag är född i början på 1960-talet i Trollhättan, och har bott de flesta av mina år i Mölndal. Jag bodde även Varberg ett antal år, och sedan 6 år är jag bosatt i Uddevalla. Under hela min vuxna tid har jag arbetat inom IT i många roller, allt från skiftgående övervakare till chef på olika nivåer. Jag berättar gärna mer om mig när vi träffas.