Uttalande från Humanisterna med anledning av dådet i Stockholm