"Sekulära livsåskådningar fortsätter att diskrimineras"