Med barnkonventionen kan barns religionsfrihet stärkas